Yaşlı Bakım Hizmeti

Yaşlı Bakımı Hizmeti Nedir?

Geriatrik (ileri yaş) Bakım Hizmeti; dünyada ve ülkemizde, tıbbın, teknolojinin gelişmesi, bireylerin sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmeleri sağlanmış ve yaşam süresi uzamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de genç nüfusun yanı sıra, yaşlı nüfusta da artış olmaktadır. Artan yaşlı nüfus, çözülmesi gereken birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır.

Giderek, geleneksel yapının bozulması, çekirdek aileye dönüş, yaşlıların yalnız kalma problemini ortaya çıkarmaktadır. Yaşlanmanın getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ve yaşlıların aile yanında kalmalarının güçleşmiş olması, bakım gereksinimlerini artırmaktadır. Yaşam süresinin uzaması ve yaşlıların bakım gereksinimlerinin artmış olması, uygulama boyutunda bakım hizmetlerini birebir yürütecek profesyonel ara eleman ihtiyacını yaratmaktadır.

Uygulamalı Derslerle Yetkin Uzmanlar Yetişiyor

Yaşlı Bakımı Hizmetleri esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. 

<p>Yaşlı Bakımı Hizmeti Nedir?</p><p>Geriatrik (ileri yaş) Bakım Hizmeti; dünyada ve ülkemizde, tıbbın, teknolojinin gelişmesi, bireylerin sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmeleri sağlanmış ve yaşam süresi uzamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de genç nüfusun yanı sıra, yaşlı nüfusta da artış olmaktadır. Artan yaşlı nüfus, çözülmesi gereken birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır.</p><p>Giderek, geleneksel yapının bozulması, çekirdek aileye dönüş, yaşlıların yalnız kalma problemini ortaya çıkarmaktadır. Yaşlanmanın getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ve yaşlıların aile yanında kalmalarının güçleşmiş olması, bakım gereksinimlerini artırmaktadır. Yaşam süresinin uzaması ve yaşlıların bakım gereksinimlerinin artmış olması, uygulama boyutunda bakım hizmetlerini birebir yürütecek profesyonel ara eleman ihtiyacını yaratmaktadır.</p><p><b>Uygulamalı Derslerle Yetkin Uzmanlar Yetişiyor</b></p><p>Yaşlı Bakımı Hizmetleri esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. <br></p>
<p>Yaşlı Bakım Görevlisinin Aktif Görevleri;</p><p>İnsanlar yaşlandıkları zaman yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmekte büyük zorluklar yaşarlar. Yemek yeme ve tuvalet ihtiyacını karşılamada dahi sorunlar yaşayan pek çok yaşlıya yardımcı olacak başlıca kimseler yaşlı bakım hizmetidir.<br></p><ul><li>Yaşamsal faaliyetlerin en önemli unsurlarından bir tanesi olan yemek yeme ihtiyacını karşılayamayan yaşlıların beslenmesine yardımcı olmak yaşlı bakım çalışanı yapmaktadır.</li><li>Yaşlıların vücut temizliğine yardımcı olmak veya vücut temizliğini yapmak da bu görevler arasındadır çünkü banyo vb. alanlar oldukça kaygan ve yaşlılar için tehlikeli alanlardır. Burada yaşanacak kazalar istenmeyen sonuçlar doğurabilecektir.</li><li>Yaşlıların genel olarak yatarak vakit geçirdikleri hesaba katıldığında yatak ve çarşafların daha sık kirlendiği gözden kaçırılmaması gereken bir gerçektir. Bu bağlamda yaşlı bakım görevlisi, görevlerinden bir tanesi de yatak ve çarşaf temizliğini sağlamaktır.</li><li>Yaşlı bakım görevlisinin yerine getirmesi gereken görevlerden bir tanesi de direktif aldığı doktorun taleplerini yerine getirmektir. Bu taleplerin genel olarak yaşlılara yapılacak pansumanın takibi ve yenilenmesi, sonda takılması veya takılı olan sondanın çıkartılması, yaşlıların ilaçlarının gününde ve saatinde yaşlıya verilmesi, gerekli enjeksiyonların doğru bir şekilde ve zamanında yapılmasıdır.</li><li>Yaşlı bakım görevlisinin yerine getirmesi gereken belki de en önemli görevi yaşlının kontrollerinin düzenli yapılması ve kayıt altına alınmasıdır. Bu kontrollerden en önemlileri nabız kontrolü, tansiyon ve şeker değerlerinin ölçülmesi, ateşin ölçülmesidir. Düzenli bir şekilde yapılacak kontroller sayesinde yaşlı bakımında başarılı sonuçlar elde edilebilecektir.</li></ul>

Yaşlı Bakım Görevlisinin Aktif Görevleri;

İnsanlar yaşlandıkları zaman yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmekte büyük zorluklar yaşarlar. Yemek yeme ve tuvalet ihtiyacını karşılamada dahi sorunlar yaşayan pek çok yaşlıya yardımcı olacak başlıca kimseler yaşlı bakım hizmetidir.

  • Yaşamsal faaliyetlerin en önemli unsurlarından bir tanesi olan yemek yeme ihtiyacını karşılayamayan yaşlıların beslenmesine yardımcı olmak yaşlı bakım çalışanı yapmaktadır.
  • Yaşlıların vücut temizliğine yardımcı olmak veya vücut temizliğini yapmak da bu görevler arasındadır çünkü banyo vb. alanlar oldukça kaygan ve yaşlılar için tehlikeli alanlardır. Burada yaşanacak kazalar istenmeyen sonuçlar doğurabilecektir.
  • Yaşlıların genel olarak yatarak vakit geçirdikleri hesaba katıldığında yatak ve çarşafların daha sık kirlendiği gözden kaçırılmaması gereken bir gerçektir. Bu bağlamda yaşlı bakım görevlisi, görevlerinden bir tanesi de yatak ve çarşaf temizliğini sağlamaktır.
  • Yaşlı bakım görevlisinin yerine getirmesi gereken görevlerden bir tanesi de direktif aldığı doktorun taleplerini yerine getirmektir. Bu taleplerin genel olarak yaşlılara yapılacak pansumanın takibi ve yenilenmesi, sonda takılması veya takılı olan sondanın çıkartılması, yaşlıların ilaçlarının gününde ve saatinde yaşlıya verilmesi, gerekli enjeksiyonların doğru bir şekilde ve zamanında yapılmasıdır.
  • Yaşlı bakım görevlisinin yerine getirmesi gereken belki de en önemli görevi yaşlının kontrollerinin düzenli yapılması ve kayıt altına alınmasıdır. Bu kontrollerden en önemlileri nabız kontrolü, tansiyon ve şeker değerlerinin ölçülmesi, ateşin ölçülmesidir. Düzenli bir şekilde yapılacak kontroller sayesinde yaşlı bakımında başarılı sonuçlar elde edilebilecektir.

Copyright © 2021 | Asme Danışmanlık&İnsan Kaynakları | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım